עזרה

פעילויות של מטיפיק

חיפוש משימות

5 מסמכים

צפיה במשימות

4 מסמכים

שיוך משימות

11 מסמכים

ניהול כיתות

ניהול כיתות

11 מסמכים

ניהול מורים

2 מסמכים

ניהול תלמידים

8 מסמכים

דוחות של מטיפיק

ביצועי תלמידים

4 מסמכים

ביצועי כיתה

3 מסמכים

ביצועי בית הספר

1 מסמך

התחל לעבוד עם מטיפיק

יצירת כיתה

2 מסמכים

שחק משימה

5 מסמכים

שיוך משימות

1 מסמך

אזור ההורים במטיפיק

אזור ההורים במטיפיק

4 מסמכים