עזרה

פעילויות של מטיפיק

Live Classroom

1 מסמך

Matific Play

2 מסמכים

חיפוש משימות

5 מסמכים

צפיה במשימות

5 מסמכים

שיוך משימות

13 מסמכים

ניהול כיתות

ניהול כיתות

12 מסמכים

ניהול מורים

2 מסמכים

ניהול תלמידים

9 מסמכים

דוחות של מטיפיק

ביצועי תלמידים

5 מסמכים

ביצועי כיתה

3 מסמכים

ביצועי בית הספר

1 מסמך

התחל לעבוד עם מטיפיק

יצירת כיתה

2 מסמכים

שחק משימה

5 מסמכים

שיוך משימות

1 מסמך

אזור ההורים במטיפיק

אזור ההורים במטיפיק

17 מסמכים